10 maart 2020

BRL 9313 is herzien

De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassing van de monsternemingsmethode voor ontzilt zand
  • Opname van geleidbaarheidsmeting als alternatief naast de titratieproef voor de bepaling van het chloridegehalte
  • Verduidelijking van de eisen voor een certificaat voor een vaste opslaglocatie
  • Opname van eisen voor het ontzilten van zand in een depot.

In werking treden

Deze versie van de beoordelingsrichtlijn treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. De eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Vervolgens zal voor bestaande certificaathouders een overgangstermijn van 6 maanden gelden.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL 9313: 'Zand uit dynamische wingebieden'.pdf