9 januari 2020

Wijzigingsbladen BRL K17701 en BRL K17702 ter kritiek

Zowel voor BRL K17701 “verdelers voor verwarming” als voor BRL K17702 “verdelers voor drinkwater en warm tapwater” zijn bijgaande wijzigingsbladen ter kritiek gepubliceerd.

De wijziging betreft het toevoegen van warmtewisselaars aan de BRL’s.

Uw eventuele commentaar/opmerkingen op het wijzigingsblad voor BRL K17701 en BRL K17702 kunt u voor 1 maart 2020 indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
Ing. Rob Goutier
E-mail: rob.goutier@kiwa.com
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Downloads
Wijzigingsblad BRL K17701 Warmtewisselaar.pdf
Wijzigingsblad BRL K17702 Warmtewisselaar.pdf