8 april 2020

BRL-K643, BRL-K664 en BRL-K14031 gepubliceerd ter bindend verklaring

For English version, see below.

Met ingang van 7 april 2020 is er een herziene versie van de Beoordelingsrichtlijnen BRL-K643, BRL-K664 en BRL-K14031 bindend verklaard.

  • BRL-K643 bevat de eisen voor een productcertificaat en CE certificaat voor “Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang”;
  • BRL-K664 bevat de eisen voor een productcertificaat voor “Vormvaste slang voor slanghaspels in vaste brandblusinstallaties”;
  • BRL-K14031 bevat de eisen voor een productcertificaat voor “Mini hose reel systems for 12mm semi rigid hose”.

Deze beoordelingsrichtlijnen bevatten:

  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
Mevr. A.M. van Vliet-Hoek
E nl.cla.dwp@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4648

Downloads

BRL-K643: “Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang”.pdf
BRL-K664: “Vormvaste slang voor slanghaspels in vaste brandblusinstallaties”.pdf
BRL-K14031:“Mini hose reel systems for 12mm semi rigid hose”.pdf

 

BRL-K643, BRL-K664 en BRL-K14031 Published binding  

As of April 7, 2020 a revised version of the Evaluation Guidelines BRL-K643, BRL-K664 and BRL-K14031 are published binding.

  • BRL-K643 contains the requirements for a product certificate and CE certificate for “Fixed firefighting systems. Hose systems: hose reels with semi-rigid hose”;
  • BRL-K664 contains the requirements for a product certificate for “Semi-rigid hose for fire hose reels in fixed firefighting systems”;
  • BRL-K14031 contains the requirements for a product certificate for “Mini hose reel systems for 12mm semi rigid hose”.

This new BRL’s contain:

  • References so that the BRL meets the accreditation requirements of BS EN ISO 17065.

More information

For more information, please contact:

Kiwa Netherlands
Mrs. A.M. van Vliet - Hoek
E nl.cla.dwp@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4648

Download

BRL-K643: “Fixed firefighting systems. Hose systems: hose reels with semi-rigid hose”.pdf
BRL-K664: “Semi-rigid hose for fire hose reels in fixed firefighting systems”.pdf
BRL-K14031: “Mini hose reel systems for 12mm semi rigid hose”.pdf