6 april 2020

Concept BRL-K580/02 te kritiek gepubliceerd

Op 6 april 2020 publiceert Kiwa de concept BRL-K580/02 kritiekversie d.d. 2020-04-01 "Tanks made from blow moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the stationary or mobile storage of liquid fuels, heating oil, waste oil and lubricants" ter kritiek.

Tot en met 18 mei 2020 ligt concept BRL-K580/02 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

Concept BRL-K580/02 is een herziening van de bestaande BRL-K580/01. De herziening is uitgevoerd omdat:

  • het een algemene update betreft van het document BRL-K580/01 dat dateert uit 1999.

Indienen van kritiek

Voor uw commentaar op concept BRL-K580/02 kritiekversie d.d. 2020-04-01 kunt u gebruik maken van het document “Wijzigingstabel op BRL-K580/02 kritiekversie d.d. 2020-04-01”. Uw eventuele commentaar op concept BRL-K580/02 kunt u vóór 19 mei 2020 schriftelijk indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer J. Peters
E-mail: jaco.peters@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK

Downloads

Concept BRL-K580/02 "Tanks made from blow moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the stationary or mobile storage of liquid fuels, heating oil, waste oil and lubricants".pdf
Wijzigingstabel.docx