31 januari 2020

Concept BRL-K902/05, Concept BRL-K904/04 en Concept BRL-K905/03 ter kritiek

Concept BRL-K902/05 d.d. 2020-01-17 "Het verwijderen of onklaar maken van HBO/diesel tankinstallaties", Concept BRL-K904/04 d.d. 2016-06-15 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 “Het verwijderen of onklaar maken van Tankinstallaties” en Concept BRL-K905/03 d.d. 2016-03-01 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 “Tankreiniging” ter kritiek.

Tot 1 maart 2020 liggen bovengenoemde Concept documenten ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

Concept BRL-K902/05 is een herziening van de bestaande BRL-K902/04 d.d. 2011-07-26 incl. wijzigingsbladen d.d. 2012-09-14 en 2015-05-29. De herziening was nodig omdat:

  • Er reeds drie wijzigingsbladen op de BRL-K902/04 zijn uitgeven.
  • Door de invoering van BAL de wet- en regelgeving zal wijzigen.
  • De huidige versie van de BRL qua toepassingsgebieden niet overeenkomt met de veiligheidseisen die in deze BRL worden genoemd.

En daarnaast zijn er nog tekstuele aanpassingen gedaan om e.e.a. te verduidelijken.

Bij Concept BRL-K904/04 d.d. 2016-06-15 en Concept BRL-K905/03 d.d. 2016-03-01 is het wijzigingsblad in de BRL geïntegreerd. Dit houdt in dat alle wijzigingen d.m.v. doorhalen (verwijderde tekst) en onderstrepen (nieuw toegevoegde tekst) zichtbaar zijn. Ook in deze versies zijn er wijzigingen doorgevoerd op basis van de aanstaande wijziging van wet- en regelgeving.

Eventueel commentaar

Voor uw commentaar op Concept BRL-K902/05 d.d. 2020-01-17 "Het verwijderen of onklaar maken van HBO/diesel tankinstallaties", Concept BRL-K904/04 2016-06-15 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 “Het verwijderen of onklaar maken van Tankinstallaties” en Concept BRL-K905/03 d.d. 2016-03-01 incl. wijzigingsblad d.d. 2020-01-17 “Tankreiniging” kunt u gebruik maken van het document “Reactie op concept BRL-K902-05, BRL-K904-04 en BRL-K905-03 kritiekversie 2020-01-17”.

Uw eventuele commentaren op bovengenoemde Concepten kunt u tot 1 maart 2020 schriftelijk indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer M. Venoaks
E-mail: marvin.venoaks@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK

Downloads

Concept BRL-K902/05 "Het verwijderen of onklaar maken van HBO/diesel tankinstallaties".pdf
Concept BRL-K904/04 “Het verwijderen of onklaar maken van Tankinstallaties”.pdf
Concept BRL-K905/03 “Tankreiniging”.pdf
Reactie op concept BRL-K902/05, BRL-K904/04, BRL-K905/03.docx