3 april 2020

Ontwerp BRL 52250 ter kritiek

Ontwerp BRL 52250 'Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater' ter kritiek gepubliceerd tot 21 mei 2020.

Deze BRL is aangepast aan de nieuwe EN-norm EN 17152-1 voor kratten en omgezet van systeem- naar product BRL.

Uw eventuele commentaar op ontwerp BRL 52250 kunt u voor 21 mei 2020 schriftelijk indienen bij Kiwa, via het bijgevoegde commentaarblad, ter attentie van de heer F. van der Meeren.

Contactinformatie

Kiwa Nederland B.V.
Heer F. van der Meeren
Fred.van.der.Meeren@kiwa.com
Tel. +31 (0)88 9984 612

Downloads

Ontwerp BRL 52250 'Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater'.pdf
Commentaarformulier.docx