6 juli 2021

BRL 1103, Geprofileerde vezelcementplaten voor dakbedekking en gevelbekleding is ter kritiek gepubliceerd

BRL 1103 bevat de product- en prestatie-eisen en bepalingsmethoden voor geprofileerde vezelcementplaten en hulpstukken.

De geprofileerde vezelcementplaten zijn bestemd om te worden toegepast als dakbedekking voor hellende daken met een dakhelling van 10º t/m 75º en/of gevelbekleding.

De dakbedekking/gevelbekleding kan deel uit maken van een dakbedekkings-, gevelbekledings-systeem of een dakbedekkings-/ gevelconstructie.

De commentaarperiode loopt tot 6 september 2021.

Voor de efficiënte verwerking van uw commentaar verzoeken wij u deze in de vorm van bijgevoegd commentaarblad per e-mail te sturen naar eric.hendriks@kiwa.com.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met:
Eric Hendriks,
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
+31 (0)88 998 44 35 / +31 (0)6 109 66 129
eric.hendriks@kiwa.com

Downloads

U kunt hier de pdf’s en het commentaarblad downloaden: