7 april 2021

BRL 2367 ter kritiek gepubliceerd

Per 7 april 2021 is BRL 2367 gepubliceerd ter kritiek. De BRL beschrijft eisen en bepalingsmethoden voor bestratingsproducten (straatstenen, tegels, banden, daktegels en grastegels) vervaardigd van geopolymeerbeton of alkalisch geactiveerd beton.

Straatstenen, tegels en daktegels kunnen worden toegepast in bestratingen in voetgangersgebieden, gebieden met verkeersbelasting en dakbestrating.

Banden en molgoten kunnen worden toegepast bij de afscheiding, de fysische of visuele begrenzing, de drainering of de insluiting van bestratingen en/of andere verhardingen.

Grastegels kunnen worden toegepast in bestratingen in gebieden met verkeersbelasting of als bekleding van (weg)taluds en/of oeverbescherming en hebben als functie de drainering van (afstromend) regenwater en het mogelijk maken van grasgroei.

De commentaarperiode loopt tot en met 21 mei 2021.

Voor de efficiënte verwerking van uw commentaar verzoeken wij u deze vast te leggen op het bijgevoegde commentaarblad en per e-mail te sturen aan: bart.van.der.vegte@kiwa.com.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met:
Bart van der Vegte,
Kiwa Nederland B.V.
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, Nederland
+31 (0)88 998 44 36 / +31 (0)651 21 78 37
bart.van.der.vegte@kiwa.com

Downloads

U kunt hier de kritiekversie van BRL 2367 en het commentaarblad downloaden.