20 april 2021

BRL 2803 “Elastische kitten V3 - V4 - V5 - (I en E)” is ter kritiek gepubliceerd

BRL 2803 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor kitproducten ten behoeve van voegafdichting tussen gevelelementen (binnen of buiten), gevelelementen (enkelvoudige voeg) of delen van een bouwwerk.

De kitproducten zijn bestemd om te worden toegepast als niet dragende afdichting van voegen van het type V3, V4 en V5 (i en e) in gevels van gebouwen.

De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp BRL 2803 d.d. 6-4-2-2021 is een herziening op de vigerende versie BRL 2803 d.d. 6-10-1998 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014.

De kritiekperiode loopt t/m 31 mei 2021. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met:
Eric Hendriks
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
+31 (0)88 998 44 35  / +31 (0)6-109 66 129
eric.hendriks@kiwa.com

Downloads

U kunt hier de pdf en het commentaarblad downloaden: