15 juli 2021

BRL K11008, Kiwa procescertificaat Installatie Zonne-energiesystemen / Deel 1: kleinschalige zonne-energiesystemen op platte en hellende daken is ter kritiek gepubliceerd

Het in BRL K11008 / Deel 1 gespecificeerde eisenpakket heeft betrekking op bedrijven die optreden als hoofdaannemer of installateur bij de installatie van kleinschalige paneelvormige zonne-energiesystemen in de vorm van losse elementen op platte en hellende daken. Deze systemen worden aangesloten op het laagspanningsnet en hebben een aansluitwaarde van maximaal 3 x 80A.

De integratie van fotovoltaïsche elementen in indaksystemen, gevels, beglazing, dakpannen, dakbanen en andere soortgelijke toepassingen valt niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn evenals de installatie van zonne-energiesystemen waarbij sprake is van energiebuffering door gebruikmaking van accu’s en/of batterijen.

De commentaarperiode loopt tot 13 september 2021.

Voor de efficiënte verwerking van uw commentaar verzoeken wij u deze in de vorm van bijgevoegd commentaarblad per e-mail te sturen naar bas.van.galen@kiwa.com.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met:
Bas van Galen,
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
+31 (0)6 1213 4983
bas.van.galen@kiwa.com

Downloads

U kunt hier de pdf’s en het commentaarblad downloaden: