12 mei 2021

BRL K17701 bindend verklaard

De aangepaste BRL K17701 “verdelers voor verwarming” is bindend verklaard per 7 mei 2021

In bijgaande aangepaste BRL is de warmtewisselaar uit het vorige wijzigingsblad opgenomen en zijn de wijzigingen t.a.v. de 50 jaar levensduur opgenomen.

Indien u het certificatieproces van uw verdelers(s) wil starten kunt u contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
Ing. Rob Goutier
E-mail rob.goutier@kiwa.com
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Download

BRL K17701 “Verdelers voor verwarming”.pdf