1 februari 2021

Herziene BRL 2360 Straatbaksteen gepubliceerd per 20 november 2020

Per 20 november 2020 is de herziene versie van BRL 2360 gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • de eindkeuring van straatbakstenen. De wijzigingen hebben betrekking op de vorm/uiterlijk, structuur/doorbakkenheid en de keuringsprocedure.
  • Nieuw onderwerp is de kop-strek-verhouding van de straatbakstenen.   

Er geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2021. Certificaten welke op de vorige versie van de BRL zijn afgegeven verliezen per 1-6-2021 hun geldigheid.

Bekijk de BRL voor meer informatie: