2 juli 2021

Keuringseis 69 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 2 Juli 2021 is een herziene versie van keuringseis 69 “Metalen aansluitkranen en laboratoriumkranen voor gasinstallaties in woningen en gebouwen” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update naar het nieuwe format voor GASTEC QA keuringseisen (Product en algemene eisen)
  • Volledig tekstueel herzien en indeling van hoofdstukken en paragraven aangepast
  • Toevoeging van de eisten voor weerstand tegen hoge temperaturen

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 31-07-2021 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3564

Downloads

Concept KE 69.pdf