4 februari 2021

Overgangstermijn op nieuwe BRL 9313 is verlengd tot 1 april 2021

De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is in 2019 volledig herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9313 versie uit 2012 met wijzigingsblad van 2015.

De BRL 9313 art 1.1.vermeldt als overgangstermijn 6 maanden na opname in de Regeling bodenkwaliteit, doch biedt ruimte voor een langere termijn met instemming van het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu. Om alle beoordelingen naar behoren te kunnen uitvoeren is door het CvD Grondstoffen en Milieu besloten de overgangstermijn te verlengen tot 1 april 2021.

Voor bestaande certificaathouders geldt daarmee een overgangstermijn tot 1 april 2021.

Certificaten op basis van BRL 9313 d.d. 29 november 2012 met wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015 behouden dus hun geldigheid tot 1 april 2021.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
robert.haarsma@kiwa.com