28 mei 2021

WB BRL 5606 en WB BRL 5607 ter kritiek gepubliceerd

Voor BRL 5606 “Kunststofleidingsystemen van PE-X voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen”  en BRL 5607 “Kunststofleidingsystemen van PE-RT voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen” zijn bijgaande wijzigingsbladen ter kritiek uitgebracht.

De wijziging voor beide BRL’s betreft toevoegen van 10 bar systeem voor temperatuur klasse 5, standaardteksten en aanpassingen van normen in de BRL’s.

Uw eventuele commentaar/opmerkingen kunt u voor 17 juli 2021 indienen bij

Kiwa Nederland B.V.
Ing. Rob Goutier
E-mail rob.goutier@kiwa.com
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Downloads

Wijzigingsblad BRL 5606 Klasse 5 - 10 bar voor commentaar.pdf
Wijzigingsblad BRL 5607 Klasse 5 - 10 bar voor commentaar.pdf