1 februari 2021

Wijzigingsblad bij BRL 1015 Gevelsysteem met droog gestapelde baksteen gepubliceerd per 2 december 2020

Per 2 december 2020 is een wijzigingsblad bij BRL 1015 gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen heeft betrekking op:

  • de wijze hoe de bakstenen bij muurbeëindigingen aan elkaar worden verbonden. De tot nu toe gebruikte methode met het verlijmen van drie lagen wordt met uitzondering van specifieke detailleringen vervangen door muurbevestigingsklemmen.

Er geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2021. Certificaten welke op de vorige versie van de BRL zijn afgegeven verliezen per 1-6-2021 hun geldigheid.

Bekijk de BRL voor meer informatie: