1 februari 2021

Wijzigingsbladen betonnen bestratingsproducten gepubliceerd per 15 januari 2021

Per 15 januari 2021 zijn wijzigingsbladen gepubliceerd bij de BRL-en 2312 (betonstraatstenen), BRL 2313 (betontegels), BRL 2314 (betonbanden), BRL 2315 (daktegels van beton), BRL 2317 (waterdoorlatende bestratingselementen) en BRL K11001 (grasbetontegels).

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de klachtenprocedure van de certificaathouders.

Nieuw is dat jaarlijks een analyse van de ontvangen klachten dient te worden uitgevoerd. Doel daarvan is om op basis van deze analyse gerichte verbeterpunten te kunnen vaststellen.

Er geldt een overgangstermijn tot 15 juli 2021. Certificaten welke op de vorige versie van de BRL zijn afgegeven verliezen per 15-7-2021 hun geldigheid.

Bekijk de BRL's voor meer informatie: