14 juni 2021

Wijzigingsbladen op de BRL’s Gaskeur 2020 zijn bindend verklaard

Met ingang van 11/6/2021 zijn twee wijzigingsbladen op de BRL’s Gaskeur bindend verklaard.

De doorgevoerde wijzigingen omvatten een aantal editorial aanpassingen, een update naar de NTA 8800:2020+A1:2020 en aanvullende eis m.b.t. de informatie over de tapwatertemperatuur in de gebruiksinformatie.

Met de update naar de “A1” van de NTA 8800 is het nu formeel toegestaan dat “Voor toestellen waarvan het type reeds vóór 2021 werd geleverd, ook gebruik mag worden gemaakt van de Nederlandse methode, zoals beschreven in bijlage A van NEN 7120+C2:2012 inclusief C5, die is overgenomen in bijlage T”.

Dit is conform de methode zoals voorgeschreven in de BRL’s Gaskeur vanaf 2015. Dit betekent dat certificaten op basis van de BRL’s Gaskeur 2015 hun geldigheid kunnen behouden.

Indien de gegarandeerde tapwatertemperatuur, welke het toestel kan leveren, hoger dan 55 °C kan worden ingesteld dient, in de gebruiksinformatie, de maximaal in te stellen temperatuur vermeld te worden en aangegeven te worden hoe hiertoe het toestel ingesteld moet worden.”

Downloads

Wijzigingsblad BRL Gaskeur CW 2020.pdf
Wijzigingsblad BRL Gaskeur CV_WD_WV 2020.pdf