24 januari 2022

Keuringseis 200 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 21 Januari 2022 is een herziene versie van keuringseis 200 “Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) - Hulpstukken” ter kritiek gestuurd. De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update in lijn met de nieuwe versie van de onderliggende product norm

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 28-02-2022 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads