27 mei 2024

BRL 5215 “Producten voor PE en PVC-U hemelwaterafvoersystemen gebaseerd op volledige vulling” bindend verklaard

Met ingang van 23 mei 2024 is een herziene versie van BRL 5215 “Producten voor PE en PVC-U hemelwaterafvoersystemen gebaseerd op volledige vulling.” bindend verklaard. 

In de BRL zijn veel onderdelen gewijzigd, in het voorwoord vind u een gedetailleerde lijst.

Hieronder de hoofdlijnen: 

 • Titel aangepast;
 • Update van gehele document volgens de nieuwe KOMO template;
 • 1.2 Onderwerp en toepassingsgebied: verduidelijkt;
 • 1.6 KOMO attest-met-productcertificaat: aangepast, voorheen §1.5 (BRL 5215:2018)
  Er worden alleen KOMO attesten-met-productcertificaat afgegeven, geen losse productcertificaten meer.
 • 5 Producteisen en bepalingsmethoden:
  • Indeling hoofdstuk nu per product;
  • Bronnen/verwijzingen verduidelijkt bij §5.1, §5.2, §5.3 en §5.4
  • Samenvatting producteigenschappen toegevoegd: §5.1.1.4, §5.2.1.6, §5.3.1.4, §5.4.1.6 en §5.5.5;
  • 5.1.1.3 Kleur: RAL waarden en mogelijkheid groene strepen toegevoegd;
  • 5.3.1.3 Kleur: RAL waarden toegevoegd;
  • 5.7 Onderzoeksmatrix: Uitgebreid/ge update;
 • 6.3 Installatie-voorwaarden: verduidelijkt en toevoeging lijm en bevestigingsmateriaal;

Overgangsperiode 

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf de datum van de BRL is van toepassing. 

Meer informatie 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: 

Kiwa Nederland B.V. 
Appliances and installations 
Plastic piping distributions 
PPD@kiwa.com 

Downloads