15 mei 2024

BRL 9325 “Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel" ter kritiek gepubliceerd

Om de BRL 9325:2011 in lijn te brengen met de andere BRL-en en het wijzigingsblad van 2014 te verwerken is de BRL 9325 compleet vernieuwd.

Verder zijn de dubbele teksten uit zowel de NEN-EN 15167-1 en de BRL 9325 zoveel mogelijk uit de BRL weggehaald.

Gelieve uw kritiek op het daarvoor te downloaden formulier in te vullen en voor 15 juli 2024 te sturen naar theo.klootwijk@kiwa.com.

Downloads