3 mei 2024

Gewijzigde BRL 0502 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 3 mei 2024 publiceert Kiwa het ontwerp van de gewijzigde BRL 0502 “tralieliggers” ter kritiek.

De meest relevante wijzigingen t.o.v. voorgaande versie van 2017:

  • Het meest recente KOMO model is gebruikt waardoor de indeling is gewijzigd,
  • De definitie van B500A-glad is gewijzigd,
  • De term en definitie van ‘constructieve verbinding’ is vervangen door ‘(niet-) constructieve puntlasverbinding’,
  • De definitie van totale afschuifkracht en het bijbehorende symbool Ft zijn toegevoegd,
  • In tabel 1:
    • tralieligger type 4 en type 5 zijn verwisseld,
    • de beperkingen van de te gebruiken diameters en tralieliggerhoogtes zijn verwijderd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 28 juni 2024 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen op NL.Metaal@kiwa.com.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: Kiwa Nederland B.V. John Peschier Email: john.peschier@kiwa.com.

Downloads