24 januari 2024

Gewijzigde BRL 1304 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 23 januari 2024 is een herziene versie van BRL 1304 “Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies” ter kritiek gestuurd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De BRL is aangepast aan het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving
  • Het geschrapte deel 3 is weer toegevoegd
  • Toepassingsvoorbeelden energiezuinigheid zijn aangepast op NTA 8800
  • Het nieuwe KOMO-BRL-format is toegepast
  • Enkele aanvullende eisen m.b.t. irreversibele lengteverandering (EN 1603) zijn toegevoegd
  • Tabel met periodieke productverificaties is toegevoegd

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 6 weken na publicatie, uiterlijk 04-03-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
B&CE – Bouw
E: bas.van.galen@kiwa.com
T +31 (0)6 - 12 13 49 83

Downloads