4 april 2024

Gewijzigde BRL 2800 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 4 april 2024 publiceert Kiwa het ontwerp van de gewijzigde BRL 2800 Montage van constructieve prefab betonelementen ter kritiek.

De BRL gaat over het monteren van betonelementen op de bouwplaats veelal tot het casco van een woning of gebouw.

De gewijzigde BRL 2800 is voornamelijk een aanpassing aan de laatste stand der techniek, de huidige versie van de BRL dateert uit 2011. Daarnaast is rekening gehouden met de eisen t.a.v. het as-built dossier en is meer inzichtelijk gemaakt aan welke artikelen van het Besluit bouwwerken leefomgeving de correcte montage een bijdrage levert.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 10 mei 2024 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: Kiwa Nederland B.V. Bart Dijkstra Email: bart.dijkstra@kiwa.com.

Downloads