6 februari 2024

Keuringseis 11 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 6 Februari 2024 is een herziene versie van keuringseis  11 “Huisdrukregelaars, gasgebrekbeveiligingen en combinatieregelaars” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update naar de nieuwe versie van NEN 7239
  • Tekstueel herzien

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 15-03-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads