2 februari 2024

Keuringseis 136 vastgesteld

Met ingang van 26 Januari 2024 is een herziene versie van keuringseis 136 “Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Polyetheen (PE): Afsluiters” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitbreiding met de mogelijkheid voor het certificeren van producten gemaakt van een PE100RC materiaal.

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode:

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is niet van toepassing voor reeds gecertificeerde producten.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads