17 januari 2024

Keuringseis 194 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 16 Januari 2024 is een herziene versie van keuringseis 194 “Apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassing van toegestaande lekwaardes
  • Tekstuele wijzigingen

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 29-02-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads