4 april 2024

Keuringseis 194 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 4 april 2024 is een herziene versie van keuringseis 194 “Gereedschap voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen” voor de twede keer ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassing van toegestaande lekwaardes
  • Verwijderen TBA
  • Tekstuele wijzigingen

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 26-04-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 32 69

Downloads