25 maart 2024

Keuringseis 198 vastgesteld

Met ingang van 22 Maart 2024 is een herziene versie van keuringseis 198 “Meerlaagse kunststofleidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanvullende eis voor weerstand tegen hoge temperaturen toegvoegd
  • Tekstuele herziening

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is wel van toepassing. In deze periode dient de certificaathouder aan te kunnen tonen aan de nieuwe eisen te voldoen.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads