3 juni 2024

Keuringseis 206 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 31 mei 2024 is een herziene versie van keuringseis 206 “Gegolfde metalen veiligheidsslangen” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanvullende eisen voor weerstand tegen spanningscorrosie toegevoegd
  • Tekstuele wijzigingen
  • De lijst van referentiedocumenten is bijgewerkt

De product eisen zijn verder niet gewijzigd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 12-07-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads