5 april 2024

Keuringseis 34 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 5 april 2024 is een herziene versie van keuringseis 34 “Buigzame aansluitleidingen” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanvullende eisen voor uniforme corrosie weerstand toegevoegd
  • Tekstuele wijzigingen
  • De lijst van referentiedocumenten is bijgewerkt

De product eisen zijn verder niet gewijzigd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 17-05-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads