25 maart 2024

Keuringseis 7 vastgesteld

Met ingang van 23 maart 2024 is een herziene versie van keuringseis 7 “buigbare gasmeteraansluitingen” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De materiaaleisen zijn gewijzigd. Voor wat betreft het toegestane materiaal is de KE 7 uit 2012 gevolgd waarbij RVS is toegevoegd.
  • Testmethode voor het bepalen van de ‘weerstand tegen uniforme corrosie’ is toegevoegd. Dat de materialen geschikt moeten zijn voor de toepassing, waaronder corrosiebestendigheid was al een vereiste, maar de testmethode en beoordelingscriterium ontbraken.

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is wel van toepassing. In deze periode dient de certificaathouder aan te kunnen tonen aan de nieuwe eisen te voldoen.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads