30 april 2024

WB BRL 9321: NL-BSB certificaat voor ‘Industriezand en/of (gebroken) industriegrind’

BRL 9321 wordt uitgebreid met de mogelijkheid om levering vanuit een opslagdepot te certificeren van al dan niet samengevoegde BRL 9321 en BRL 9313 gecertificeerde zandstromen.

Introductie 2 typen certificaathouders.

Invulling van de omgang met meetwaarden die kleiner zijn dan de bepalingsgrens (reeds opgenomen in wijzigingsblad d.d. 27-05-2019)

Dit wijzigingsblad is vastgesteld door het college van deskundigen voor de korrelvormige materialen en treedt pas in werking na opname in de Regeling bodemkwaliteit.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. A. Antoniadis
angelo.antoniadis@kiwa.com

Downloads