25 januari 2024

Wijzigingsblad BRL 1802 gepubliceerd

Met ingang van 17 januari 2024 is voor de verlening van KOMO attesten op basis van Beoordelingsrichtliojn BRL 1802 “vulstof en/of cementbeton” een wijzigingsblad gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging is dat met het wijzigingsblad het nu ook mogelijk is om attesten af te geven voor vulstof-cement-combinaties, waarbij de vulstof lavameel betreft. Dit omdat per 17 januari 2024 ook de Beoordelingsrichtlijn BRL 1808 voor “Lavameel voor toepassing in beton, mortel en grout” is gepubliceerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de heer P. Kleinveld, tel. +31 (0)6 10 85 78 16, e-mail pleun.kleinveld@kiwa.com.

Download

Bekijk de BRL 1802 op de pagina BRL 1802: Vulstof/cementbeton.