1 juni 2024

Wijzigingsblad BRL K537 en BRL-KOMO 1149 ter kritiek gepubliceerd vanaf 1 juni 2024

Er is een wijzigingsblad opgesteld voor de BRL-K537 en de BRL-1149 ‘Verwerken van kunststoffolies’. De wijzigingen hebben betrekking tot enkele testeisen in deze beoordelingsrichtlijnen. Het wijzigingsblad wordt ter kritiek gepubliceerd per 1 juni 2024 en belanghebbenden kunnen hun commentaar indienen vóór 15 juli 2024.

Het wijzigingsblad betreft:

  • BRL-K537/06 d.d. 21-6-2019 (Kiwa procescertificaat voor verwerking van kunststoffolies)
  • BRL-1149 d.d. 21-6-2019 (KOMO-procescertificaat voor verwerking van kunststoffolies)

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op enkele van de testvereisten in deze BRL's, namelijk;

  • De frequentie van het proeflassen is verlaagd omdat de frequentie die in de bovengenoemde BRL's is vastgelegd, onhaalbaar is gebleken.
  • Het minimum aantal benodigde proefstukken is verduidelijkt.

Commentaar indienen

Het College van Deskundigen ‘Kunststoffen in Grond-, Weg- en Waterbouw’ (KGWW) heeft een commentaarperiode van zes weken vanaf de datum van deze publicatie vastgesteld. Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen dus indienen tot 15 juli 2024.

U vindt de betreffende wijzigingsbladen onder 'Downloads'. U kunt uw opmerkingen via het daartoe bestemde kritiekformulier indienen bij abby.almomani@kiwa.com. U kunt dit mailadres ook gebruiken als u nog vragen heeft over de voorgestelde wijzigingen en de kritiekprocedure.

Downloads