• Krav til økt trådfasthet

  9 januar 2017

  En ferjefri E39 krever oppdaterte standarder og spesifikasjoner med økt krav til trådfasthet i utbyggingen av hengebruer. Kiwa Inspecta har på oppdrag av Statens vegvesen oppdatert Håndbok R410, og oppdragsgiver planlegger en nylansering i begynnelsen av 2017.

  Les mer
 • 3,5 prosent av landets brutto nasjonalprodukt ruster vekk

  21 november 2016

  Stål er et kjernemateriale i utallige konstruksjoner, fra skip og oljeplattformer til broer og vei. Offshoreindustrien setter standarden når det gjelder kvalitetssikring av overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse. Nå skjeler andre bransjer til offshoreindustrien for «beste praksis».

  Les mer
 • Teknologisk Institutt bytter navn og logo

  18 september 2016

  Hundreåringen Teknologisk Institutt har utvidet familien og fått en ansiktsløftning. Selv om utseendet blir nytt, forblir det aller viktigste uendret.

  Les mer
 • Fornyet trykkbeholderdirektiv og endrede forskrifter

  9 august 2016

  "Mer rettskaffent, tryggere og enklere" er målet for den reviderte versjonen av PED. PED er EUs direktiv for trykkpåkjent utstyr – som har vært obligatorisk siden 2002.

  Les mer
 • Kalkulerer kritisk defektstørrelse

  27 juni 2016

  CTOD (Crack Tip Opening Displacement) er en elastisk-plastisk bruddmekanisk test. Den elastisk-plastiske bruddmekanikken gjelder for duktile materialer, som for eksempel stål. Materialet man tester må ha en tilstrekkelig kvass sprekkspiss.

  Les mer
 • Sikkerhetsdatablader i norske bedrifter har vesentlige mangler

  2 mai 2016

  Arbeidstilsynet har utført tilsyn hos nesten 300 virksomheter. Det ble avdekket vesentlige mangler og feil i 60 % av sikkerhetsdatabladene, og mer enn halvparten av virksomhetene oppfylte ikke kravet til informasjon og riktig bruk av stoffkartotek.

  Les mer
 • Slik lager du smarte HMS-mål

  3 april 2016

  Systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) skal blant annet bidra til at din bedrift ivaretar og utvikler sin virksomhet innen HMS. For å lykkes med kontinuerlig forbedring av HMS-prestasjonen er etablering av HMS-mål et suksesskriterium.

  Les mer
 • Kiwa Teknologisk Institutt har fått rammeavtale med Statoil

  24 januar 2016

  Kiwa Teknologisk Institutt har inngått en langvarig rammeavtale med Statoil om kalibrering av selskapets måleutstyr.

  Les mer
 • Teknologisk Institutt blir en del av Kiwa

  18 oktober 2015

  Mandag 19. oktober 2015 inngikk det nederlandske selskapet Kiwa NV avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Teknologisk Institutt as fra Stiftelsen Teknologisk Institutt. – Dette er meget positivt for Teknologisk Institutt, våre kunder og alle våre dyktige ansatte, sier adm. direktør Vibeke Strømme i Teknologisk Institutt.

  Les mer
 • ISO 14001 er utgitt i ny utgave

  7 oktober 2015

  ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Med mer enn 300 000 sertifikater utstedt på verdensbasis utgjør standarden et sentralt forretnings-verktøy for mange organisasjoner.

  Les mer
 • Informasjon om overgang til nye ISO 9001 og ISO 14001

  28 september 2015

  Er du sertifisert iht. ISO 9001:2008 eller ISO 14001:2004? Dette er det du må vite om overgang til 2015-versjonen av standardene.

  Les mer
 • ISO 9001 er publisert i ny versjon

  10 juli 2015

  ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon.

  Les mer