Kiwa Certifiering - kontaktuppgifter

Kiwa Certifiering - Livsmedel, lantbruk och systemcertifiering  

Kiwa Certifiering
Box 7178
170 07 Solna
Sverige

Besöksadress: Råsundavägen 12, 169 67 Solna

Kundservice:

Telefon: 018 – 17 00 00

E-post: se.info@kiwa.com
E-post lantbruk: se.lantbruk@kiwa.com
E-post livsmedel: se.livsmedel@kiwa.com

Öppet vardagar: 

Mån kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 
Tis-fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00

 

Kiwa Certifiering - Bygg och Energi

Kiwa Certifiering
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sverige

Fax: 0455-104 36

Besöksadress: Minervavägen 4, Karlskrona

Kundservice:
Telefon: 0455-30 56 00
E-post: se.bygg@kiwa.com

         

Öppet vardagar:

Mån kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 
Tis-fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00

 

Förslag och klagomål till Kiwa Certifiering

Skicka gärna synpunkter, förslag och klagomål till oss.Skicka dem till se.info@kiwa.com, så hanteras de av ansvarig person. När vi har behandlat din synpunkt så meddelar vi vilka åtgärder vi vidtagit. 

Om du vill framföra klagomål

Du är alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och klagomål till oss. 

När ett ärende kommit tilldelas det en handläggare och inom två arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling på ditt klagomål. Behöver frågan utredas mera ska du få information om förväntad tidsplan. Om klagomålet gäller en person certifierad av oss får även den certifierade information om klagomålet samt ges möjlighet att yttra sig. 

När ärendet är utrett får du återkoppling om utfallet. Gäller klagomålet en person certifierad av oss får naturligtvis även den personen återkoppling.

 

Om du vill överklaga

Har Kiwa Sverige AB utfärdat ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga inom 3 veckor från att du tagit del av beslutet. Använd formuläret eller kontaktuppgifterna. Detta gäller alla våra tjänster utom när det gäller ekologisk certifiering enligt (EG) nr 834/2007, där överklagan ska ställas direkt till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm, alternativt stockholm@lansstyrelsen.se. 

När ett överklagande kommit in tilldelas det en handläggare, som inte är samma som den som fattat beslutet och inom två arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling på att ditt överklagande inkommit och när det kommer tas upp till vår certifieringskommitté.

Beslut om överklagan fattas av Certifieringskommittén och meddelas dig så snart protokollet är justerat.