Kiwa Certifiering - kontaktuppgifter

Vår personal

Hitta namn och kontaktuppgifter till vår personal i Sverige.

 

Kiwa Certifiering - Livsmedel, lantbruk och systemcertifiering  

Kiwa Certifiering
Box 1940
751 49 Uppsala
Sverige

Besöksadress: Fålhagsleden 57B, Uppsala

 

Kundservice:

Telefon: 018 – 17 00 00

E-post: se.info@kiwa.com
E-post lantbruk: se.lantbruk@kiwa.com
E-post livsmedel: se.livsmedel@kiwa.com

Öppet vardagar: 

Mån kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 
Tis-fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00

 

Kiwa Certifiering - Bygg och Energi

Kiwa Certifiering
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sverige

Fax: 0455-104 36

Besöksadress: Minervavägen 4, Karlskrona

Kundservice:
Telefon: 0455-30 56 00
E-post: se.bygg@kiwa.com

         

Öppet vardagar:

Mån kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 
Tis-fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Förslag och klagomål till Kiwa Certifiering

Skicka gärna synpunkter, förslag och klagomål till oss.
Skicka dem till se.info@kiwa.com, så hanteras de av
ansvarig person. När vi har behandlat din synpunkt
så meddelar vi vilka åtgärder vi vidtagit. 

 

Om du vill framföra klagomål
Du är alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och klagomål till oss. 

När ett ärende kommit tilldelas det en handläggare, som inte varit inblandad i ärendet tidigare. Inom en vecka ska du ha fått en återkoppling på ditt klagomål. Behöver frågan utredas mera ska du få information om förväntad tidsplan. Om klagomålet gäller en person certifierad av oss får även den certifierade information om klagomålet. 

När ärendet är utrett får du återkoppling om utfallet. Gäller klagomålet en person certifierad av oss får naturligtvis även den personen återkoppling.

 

Om du vill överklaga
Har Kiwa Sverige AB utfärdat ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga inom 3 veckor från att du tagit del av beslutet. Använd formuläret eller kontaktuppgifterna. Detta gäller alla våra tjänster utom när det gäller ekologisk certifiering enligt (EG) nr 834/2007, där överklagan ska ställas direkt till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala. 

När ett överklagande kommit in tilldelas det en handläggare, som inte är samma som den som fattat beslutet. Inom en vecka ska du ha fått en återkoppling på att ditt överklagande inkommit och när det kommer tas upp till vår certifieringskommitté.

Beslut om överklagan fattas av Certifieringskommittén och meddelas dig så snart protokollet är justerat.