27 september 2019

5 tips för en säkrare anläggning

Det här är en föråldrad artikel som bland annat hänvisar till verktyget InstaAudit - det heter numera Kiwa Impact


En grävmaskinsskopa som riskerar att lossna eller en medarbetare som hoppar över en säkerhetsrutin kan få stora och farliga konsekvenser. Som tur är finns det mycket du som anläggningsansvarig eller chef kan göra för att öka säkerheten i din verksamhet.

Upplys entreprenörerna om vilka risker som finns i verksamheten

Ofta händer olyckor när inhyrd personal har fått otillräcklig information om riskerna på anläggningen där de ska jobba. Därför är det viktigt att samordna riskarbetet ordentligt, så att entreprenörerna vet hur riskerna ser ut och på vilka platser personalen kan utsättas för dem.

När olika företag arbetar tillsammans kan det också uppstå risker, eftersom de olika verksamheterna påverkar varandra. I en arbetsberedning kan entreprenörerna berätta hur de jobbar och presentera den riskbedömning som de själva har gjort. Då får samordnaren möjlighet att se hur det påverkar övriga delar av verksamheten. Kanske innebär entreprenörens arbetssätt att man måste vänta med att skicka in sina egna elektriker?

Digitalisera säkerhetskontrollerna

När Skanska byggde ett nytt sjukhus i Finland använde de rapporteringsverktyget InstaAudit för att kunna dela information från säkerhetskontroller med alla som var involverade i det stora projektet. ”Nu har alla parter samma information och det blir enklare att hantera problem och tilldela ansvarsområden”, säger Skanskas platschef Jukka Lintunen.

Med InstaAudit samlar du all säkerhetsrelaterad information på ett ställe. Här kan du skapa checklistor för säkerhetsgenomgångar, tillsynskontroller och riskanalyser, se när kontrollerna skall genomföras samt föra statistik över vilka risker som finns i din verksamhet.

InstaAudits mobilapp gör det också lätt för medarbetare och entreprenörer att snabbt rapportera in en observation av en säkerhetsbrist utan att behöva logga in i något system. Observationen kan då till exempel fotograferas med mobiltelefonkameran och snabbt rapporteras in.

Testa Kiwa Impact (fd InstaAudit) gratis i 14 dagar. 

Optimera kontrollprogrammet med riskbaserad inspektion

Det finns myndighetskrav på hur ofta dina objekt ska besiktigas. Men det är inte bara lagar och förordningar som bör ligga till grund för kontrollerna. Hur används anläggningen? Om slitaget har varit högre än beräknat kan det finnas anledning att ha tätare kontroller än vad myndigheterna kräver.

Med riskbaserad inspektion, RBI, kan du få ett optimerat kontrollprogram för just din anläggning. Programmet baseras på systematiska riskbedömningar där anläggningens individuella egenskaper och användning beaktas på ett mer fullständigt sätt.

Gör en offertförfrågan på: Riskbaserad inspektion (RBI)

Öka kunskapen om hur ni arbetar säkert

Många olyckor beror på okunskap om hur man arbetar med maskiner, redskap och laster på ett säkert sätt. Genom att se till att de anställda har rätt utbildning kan ni minska antalet riskobservationer och tillbud i verksamheten.

Boka in dig själv eller dina anställda på:

Certifiera verksamhetens arbetsmiljöarbete

En satsning på arbetsmiljön kan innebära att dina anställda får en tryggare arbetsplats med minskad risk för arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem. Men hur vet du att arbetsmiljöarbetet i verksamheten sköts på ett bra sätt?

En arbetsmiljöcertifiering är ett sätt att utvärdera ert arbete. ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljö som bidrar till att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs strukturerat och systematiskt i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare. En certifiering enligt ISO 45001 kan hjälpa er att upptäcka och förebygga risker i verksamheten, minska era kostnader för till exempel sjukfrånvaro och skapa en sundare arbetsmiljö.

Läs mer om certifieringen: Certifiering enligt ISO 45001