17 oktober 2016

Bättre luft i Burlövs skolor

Skolor får ofta klagomål på att inomhusluften inte är bra. Men med några enkla åtgärder kan fastighetsägaren ofta råda bot på detta.

Många skolor har bra luft, trots det är luftkvaliteten ett vanligt diskussionsämne i skolor och även på andra arbetsplatser. Magnus Cohn som är distriktchef Real Estate Syd på Inspecta har sina misstankar vad roten till problemet kan vara.

–  Ofta är det inte ett ventilationsproblem utan ett verksamhetsproblem. Det är för många elever i ett klassrum. Om 40 elever vistas i ett rum som är avsett för 25 så fungerar inte ventilationen som den ska. Eller om fem elever sitter och grupparbetar i ett litet rum avsett för två personer.

Magnus Cohns rekommendation är att genomföra en utökad luftflödesmätning som innebär att fastighetsägaren får noga dokumenterat hur luftflödena ser ut.

– När fastighetsägaren har värdena på luftflödet behöver de ofta inte åka ut till skolorna när det kommer in klagomål. De har fakta som visar att ventilationssystemet är korrekt och att man följer lagen. Det kan innebära en stor vinst för alla parter. Visst kan lokalerna upplevas som för kalla eller varma, men det beror oftast på andra sakar – det finns sällan system för kyla i skolor. Eller rummet kan upplevas som dragigt på vintern, vilket kan bero på att någon ändrat på tilluftsdonen på sommaren, säger Magnus Cohn och tillägger att det förstås också kan vara ett faktiskt fel på ventilationen och då krävs mer omfattande åtgärder.

En kommun som har satsat på en stor genomgång av alla sina skolor är Burlövs kommun. Totalt mättes samtliga luftflöden i sju skolor och sex förskolor.

–  För att säkerställa att våra elever har ett bra inomhusklimat har vi initierat en översyn av alla våra skolor, säger Mats Rosberg, teknisk förvaltare på Burlöv kommun.

Resultatet av mätningarna visade på mycket bra luftflöden i nästan alla skolor och förskolor. Endast en av skolorna behövde göra större insatser eftersom de hade för låga flöden.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Nu fungerar allt bättre. Om verksamheten har klagomål på ventilation underlättar det mycket för oss som fastighetsägare att vi kan kolla i luftflödesprotokollen och säga vad flödet är och hur många elever den är anpassad för.

En sund och säker fastighet vill nog alla ha. Särskilt viktigt är det att våra barn vistas i en bra inomhusmiljö. Dålig luft gör eleverna trötta och kan påverka skol­resultaten negativt.

Uppdraget i Burlöv innebär att Inspecta utför mätningar i alla utrymmen – i skolsalar, idrottshallar och grupprum. Luftflödet mäts och jämförs sedan med det projekterade flödet, vad det är tänkt att vara. Utifrån detta beräknas hur många elever som ska vistas i rummet. Om något värde på ventilationen inte stämmer görs en injustering av aggregaten.

–  Det är viktigt att det blir rätt, det kommer in många klagomål på skolor och många uttrycker oro. Men ofta är det som sagt inte så dålig luft.

Ett problem som Inspectas inspektörer har upptäckt ibland, dock sällan i skolor, är att fastighetsägaren satsat lite för hårt på energisparande åtgärder och därmed fått ett sämre inomhusklimat.

Text: Petra Lodén