7 november 2017

Digitalröntgen synar rören

Kiwa Inspectas provningsingenjörer har erfarenhet av många olika anläggningar och objekt. Tack vare den kunskapen vet de också oftast var de ska leta för att hitta eventuella skador eller blockeringar i en rörledning. Med hjälp av digital röntgen får de god insyn i rörsystemen.

Föremål inuti rör

Problem: Kunden upptäcker flödesminskning i systemet.

Uppdrag: Söka i rörsystemet efter vad som kan orsaka flödesminskningar eller stopp.

Resultat: Hittar föremål i inloppet till en ventil som blockerar flödet.

Insprutningsdysa

Problem: Vanligt att termisk blandare till insprutnings­dysor spricker eller lossnar.

Uppdrag: Kontrollera status på termisk blandare till insprutningsdysa.

Resultat: Den termiska blandaren har spruckit. En del av blandaren ligger löst inuti.

Svetslagning av ångledning

Problem: Fortsatta läckage trots lagning av ångledning.

Uppdrag: Kontrollera utförd svetslagning i ångledning.

Resultat: Röntgen visar att svetslagningen inte är korrekt utförd.  Sprickor finns kvarlämnade.