16 april 2019

EU-finansierat forskningsprojekt samlade experter hos Kiwa Inspecta

ATLASplus_tb.png

3-5 april samlades 30 internationellt ledande experter inom bland annat brottmekanik hos Kiwa Inspecta Technology i Solna. Mötet skedde inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet ATLAS+, som ska förbättra kontrollerna som görs av kärnkraftsreaktorer.

Syftet med mötet var erfarenhetsutbyte och avstämning av projektet ATLAS+. Deltagarna, som kommer från Europa, Japan och USA, är ledande experter inom analys av tålighet mot defekter, brottmekanik och probabilistiska analysmetoder.

ATLAS+ är ett forskningsprojekt på fyra år, som nu har kommit halvvägs. Projektet syftar till att ytterligare förbättra analysmetoderna för de defekter och skador som måste kunna upptäckas vid återkommande kontroller, allt för att garantera höga säkerhetsmarginaler.

Förbättrade metoder kan också öppna för möjligheten att förlänga kärnkraftverkens livslängd, så att de kan användas under en längre tid, säger Magnus Le Grand, chef för Kiwa Inspecta Technology.

– De kärnkraftsreaktorer som är i drift idag har en beräknad livslängd som grundar sig på analyser av den design som gjordes när reaktorerna togs i drift. Genom att förbättra analysmetoderna får man en säkrare bild av vilka förutsättningar och åtgärder som krävs för att kunna hålla kärnkraftsreaktorerna i drift. Reaktorerna kan ha möjlighet att fortsätta producera CO2-fri elektricitet i flera decennier till, säger Magnus Le Grand.

För att förlänga drifttiden krävs systematiska tillvägagångssätt för hur man analyserar åldrandet hos kärnkraftverkens olika komponenter, till exempel alla rörledningar. Återkommande kontroller och provning är en grundläggande del i att bekräfta komponenternas status.

Kiwa Inspecta Technology har fem experter som är engagerade i ATLAS+. Tillsammans med övriga deltagare fokuserar de på säker hantering av fortsatt drift av rörledningar och komponenter i reaktorer av generation 2 och 3.

I projektet ingår forskning och utveckling av:

  • Förbättrade tekniska metoder för att bedöma komponenter under långvarig drift
  • Analys av restspänningar i svetsar och deras inverkan vid belastningar under drift
  • Avancerade metoder för simulering och utvärdering av spricktillväxt
  • Probabilistiska analyser för att identifiera osäkerheter och ge stöd för vilka säkerhetsmarginaler som krävs
  • Kvantitativa metoder för att bedöma strukturell integritet och säkerhetsmarginaler för komponenter


Vill du veta mer om ATLAS+?

Hör av dig till projektets kontaktpersoner på Kiwa Inspecta Technology:

Peter Dillström, peter.dillstrom@kiwa.com, 010-4793083

Tobias Bolinder, tobias.bolinder@kiwa.com, 010-4793743

Jens Gunnars, jens.gunnars@kiwa.com, 010-4793087

Organisationer i ATLAS+

atlas_organizations.png

The project ATLAS+ (Advanced Structural Integrity Assessment Tools for Safe Long Term Operation) has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under the grant agreement No.: 754589.