28 augusti 2023

Förtydligande om kontrollkrav av vattentankar på betongbilar

Betongbil_vattentank_1280x720.jpg

Vattentankar på betongbilar som trycksätts med tryckluft räknas som en trycksatt anordning och har kontrollplikt enligt AFS 2017:3. Arbetsmiljöverket har konstaterat att det inträffat flera olyckor där haveriutredningarna har visat att orsaken troligt beror på utmattning och att tankarna inte har genomgått någon tredjepartskontroll. De går nu ut med ett särskilt förtydligande om kontrollplikten för dessa vattentankar.

På de flesta betongbilar sitter en vattentank för att kunna spola rent i samband med leverans av betong. Tanken fylls manuellt och ska vara utrustad med nivåvisning, manometer och vara avsäkrad med säkerhetsventil. Vattentanken töms genom att den trycksätts med luft från bilens kompressor. Tankarna kan vara av sådan storlek vilket innebär att de ska kontrolleras av ett kontrollorgan för att få användas.

Importerande bilar som redan har tanken monterad och som är godkända i ett annat land omfattas också av kontrollplikten. Även om tanken är godkänd utomlands ska de kontrolleras enligt de nationella reglerna som gäller för Sverige innan de tas i drift.

Behöver du hjälp med kontroll av din trycksatta anordning? Välkommen att kontakta oss på Kiwa!

Mer information: Förtydligande om kontroll av trycksatta anordningar - Arbetsmiljöverket

Livslängdsbedömning av trycksatta anordningar

Det är viktigt att hålla koll på hur ofta tanken trycksätts för att få en klarare bild om utrustningens kondition. Kiwa har 30 års erfarenhet av konditions- och livslängdsanalyser. Vi kan stötta dig med beslutsunderlag, men också med att upprätta livslängdsjournaler för trycksatta anordningar under dess resterande livslängd.

Behöver du hjälp med beräkningar av livslängden på din trycksatta anordning? Kontakta oss på Kiwa så hjälper vi dig med livslängdsbedömningen av din trycksatta anordning.