19 januari 2017

Fråga experten: Hur gör man en smidig kontroll av isolerade ledningar?

Kiwas expert Thomas Henriksson svarar:

Det allra smidigaste är att få de isolerade ledningarna kontrollerade innan något oförutsett händer som stoppar eventuell produktion eller annan drift.

Vid kontroll av isolerade ledningar använder Inspectas provningsingenjörer en portabel digital röntgenutrustning. Det man söker efter är eventuella defekter i ledningarna som döljs under isoleringsskikten.

På provningsingenjörens datorskärm laddas röntgenbilderna upp och man får direkt svar på om det förekommer några defekter och därefter görs en utvärdering av resultatet. Det kan exempelvis röra sig om sprickor eller godsförtunningar på grund av korrosion eller utmattning.

Kontrollerna kan göras under drift, vilket gör inspektionen smidig. Om isoleringen är mycket tjock och röntgenbilden inte blir bra på grund av detta, brukar ledningen kläs av till det sista skiktet. All röntgen avger strålning och inspektören säkrar och spärrar av intilliggande utrymmen där strålningen kan påverka människor.

Thomas Henriksson
Tjänsteansvarig, digitalröntgen