4 januari 2017

Inspektion säkrar Södra Cells framtid

Södra Cell Mönsterås.jpg
Att inspektera en massaindustri ställer höga krav på planering, noggrannhet och säkerhet. Att stanna produktionen är kostsamt och måste göras på kortast möjliga tid. När Södra Cell hösten 2016 genomförde ett planerat driftstopp var 49 Inspecta-experter engagerade.

Alla industrier behöver minst vartannat år stanna produktionen och grundligt kontrollera att allt fungerar som det ska. Oförutsedda driftstopp är kostsamt. Med regelbundna och noga planerade inspektioner som utförs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter undviker företag detta scenario.

Inspektion av Södra Cells sodapanna

Södra Cell Mönsterås är en av världens största producenter av pappersmassa. Med en produktion på 750 000 ton per år är ett storstopp varje år en nödvändighet. Under två veckor hösten 2016, med start i slutet av oktober, var 49 Inspecta-medarbetare på plats för en grundlig inspektion av alla trycksatta funktioner. Den 77 meter höga sodapannan på 700 megawatt stängdes av för sprickindikering, okulärbesiktning och tjockledsmätning.

Ett storstopp är en omfattande och välplanerad arbetsinsats för Inspecta och teamleadaren Mats Landin såg tillsammans med två kollegor från Växjökontoret till att rätt kompetens fanns på plats samt att inspektionen löpte på som den skulle.

– Det gäller att vara fokuserade på det vi ska göra och göra det på ett säkert och riktigt sätt. Att vara proffs på det man gör. Det är ett lagarbete, säger han.

Stopp kräver många ingenjörer

Rätt kompetens är avgörande för ett framgångsrikt stopp. Avancerade inspektioner och tajt tidsplan ställer höga krav på medarbetarna som alla bidrar med sin spetskompetens och gör arbetet till ett väloljat maskineri. Under storstoppet på Södra Cell utförde Kerstin Andersson, besiktningsingenjör från Inspectas kontor i Växjö, okulärkontroll och förstärkt kontroll.

besiktningsingenjorer_sodra_cell.jpg

– Vi ska få mycket gjort på kort tid och därför måste vi vara fullt fokuserade. Vi löser många problem och det får inte bli fel, säger Kerstin Andersson.

Från samma kontor var också besiktningsingenjören Sanna Sandkvist på plats och ansvarade för säkerhetsventilerna. Hon säkerställde att de var täta och öppnade sig vid rätt tryck. Hon tycker det är fantastiskt när så många experter samlas på samma plats. 

– Södra Cell är ett stort bruk, en stor process och det händer mycket. Men man kan alltid lösa problem som dyker upp eftersom det finns så många som kan så olika saker. Och alla hjälps åt, säger Sanna Sandkvist.

SSG-utbildning och säkerhetsregler krävs

Med många medarbetare på samma plats och avancerade inspektioner är säkerhetsaspekten viktig. Samtliga medarbetare måste gå en SSG-utbildning och lära sig skydds- och säkerhetsregler. Röntgenkontroller sker nattetid för att undvika strålskador och skyddsutrustning för skadliga kemikalier är obligatoriskt.

Att arbeta tätt ihop 12 timmar om dagen i en sodapanna är en speciell situation. Det tycker Marita Bengtsson från Jönköpingskontoret som genomförde penetrantprovning samt ultraljuds- och skiktmätning av tuberna i sodapannan.

– Man får tänka på säkerheten när man är så många samlade på ett litet utrymme. Att man samarbetar och är uppmärksam på omgivningen och håller sig undan om någon till exempel lyfter något, säger Marita Bengtsson.

Snjezana Zimonja från Mölndalskontoret som gjorde henne sällskap i pannan håller med.

– Man ska hela tiden vara väldigt medveten om sin egen och andras säkerhet. Det är långa pass, väldigt intensivt men himla roligt, säger Snjezana Zimonja.

Text: Moa Thorsell