2 maj 2017

IWS är nyckeln till svetsjobb i utlandet

Det ställs allt högre krav på företag som ska göra svetsjobb i utlandet. Lönsamheten är beroende av att uppdragen görs i rätt tid och på rätt sätt. Felaktigt utförda uppgifter kan innebära stora kostnader.

För att möta de nya kraven arrangerar Inspecta utbildningen Internationell svetsspecialist (IWS). Kursen vänder sig till företag och personer som vill bredda och fördjupa sina kunskaper inom svetsteknologi och kvalitetssäkring av svetsproduktion. Kursen har under våren 2017 hållits i Malmö och i september är det dags igen, denna gång i Göteborg.

 – Allt fler beställare kräver kvalitetssäkrade leveranser, vilket innebär att kraven på att ett företag är certifierat i många fall är obligatoriskt. Med hjälp av IWS kan du öka din och ditt företags konkurrensförmåga – vilket på sikt kan vara helt avgörande för att lyckas, säger Lennart Rankov, utbildningschef på Inspecta Academy.

Utbildningen är kvalitetssäkrad av International Institute of Welding (IIW) och European Welding Federation (EWF). Den är också kontrollerad av Svetskommissionen som ansvarar för Sveriges deltagande i IIW/EWF.

Kursen består av 5 tillfällen varannan vecka och startar 25 september 2017 i Göteborg.