20 mars 2017

Joakim Wikeby är Inspectas nya VD

Joakim Wikeby är Inspectas nya VD i Sverige.
– Jag har en stor respekt för den kunskap som finns i Inspecta. Företaget är och har varit en viktig del av svensk industri under årtionden. Jag vill att vi ska utveckla vårt arbete med kunderna, men samtidigt också fortsätta att fokusera på och utveckla den kompetens som finns i företaget.

Från den 17:e mars har Inspecta i Sverige en ny VD i Joakim Wikeby. Närmast kommer han från en roll som affärsområdeschef på Dekra Industrial, där han arbetat sedan 2009. Han har ansvarat för bland annat tryck- och lyftbesiktning, provning och materialutredningar. Han tar med andra ord med sig en stor branschkännedom in i den nya tjänsten.

– Jag har en stor respekt för den kunskap som finns i Inspecta. Företaget är och har varit en viktig del av svensk industri under årtionden. Som VD vill jag både ta till vara företagets historia, men framförallt bidra till att utveckla våra tjänster för att möta de behov industrin har i dag och i framtiden.

Joakim är maskiningenjör i botten och har en bakgrund som provnings- och besiktningsingenjör, konstruktör, projektledare och chef över tekniska avdelningar på olika nivåer. Hans karriär har tagit honom via bland annat ABB och Volvo Cars innan han tillträdde som regionchef på dåvarande ÅF Kontroll år 2009.

Det som kännetecknat Joakims ledarskap är hans ständiga vilja att utveckla de verksamheter han ansvarar för. Att hitta nya tjänster eller nya sätt att göra saker på som ger kunderna ett större värde.

– En av sakerna som lockar mig med jobbet som VD för Inspecta är att få vara del av att få ut all den inneboende potential som finns i företaget. Jag vill att vi ska utveckla vårt arbete med kunderna, men samtidigt också fortsätta att fokusera på och utveckla den kompetens som finns i företaget.

Joakims tankar om Inspectas framtid handlar både om att utveckla den höga kompetensnivån samtidigt som kundens perspektiv alltid ska vara närvarande.

– Vi ska hjälpa våra kunder att fatta kloka och kostnadseffektiva beslut. Vi ska alltid följa lagar och regelverk, men vi ska även ha kundens perspektiv i åtanke och vara flexibla för att hitta effektiva lösningar. Det är sådana frågor jag vill att vi ska fokusera på.

Ständig utveckling är något som man också kan känna igen i Joakims privatliv, där han som fotbollsspelare gjorde den oväntade resan från att spela back, via mittfältare, till att avsluta karriären med att spela anfallare. Telemarkskidor, att resa, samt att köra banracing är andra intressen vid sidan om jobbet.

Under sin första tid som VD kommer Joakim resa runt i landet till alla Inspectas kontor för att möta så många medarbetare och kunder som möjligt. Detta markerar början på den resa Joakim hoppas dela med hela företaget. En resa där både kompetens och kundupplevelse står i fokus.