2 juni 2023

Kiwa är nu ackrediterat för SERMI-certifiering

bilverkstad-bil-reperation-service-dator-sermi.jpg

Kiwa är ett av de första företagen i Europa som nu är ett ackrediterat kontrollorgan för att auktorisera fordonsverkstäder enligt SERMI.

Från 1 augusti införs SERMI, Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information – den nya behörighetscertifieringen för stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata – i EU och flera av EU:s samarbetsländer (bl.a Norge).

SERMI innebär att såväl den enskilda fordonsverkstaden som var och en av de anställda fordonsteknikerna måste vara certifierade för SERMI för att kunna ta del av stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata och ladda ned sådan mjukvara.

Den som ansöker om en SERMI-certifiering för verkstadens räkning ska vara företagets juridiska person.

Säkerhetsrelaterad informationshantering (SERMI) är av stor betydelse för att säkerställa en trygg och pålitlig fordonsreparation och underhåll. SERMI handlar om att hantera och skydda känslig information, såsom fordonsdiagnostik, reparationsspecifikationer och kunduppgifter. SERMI är ett samarbete mellan fordonstillverkare och representanter för oberoende verkstäder.

Det är viktigt att bilverkstäder är behörighetscertifierade för SERMI eftersom det ger en rad fördelar. För det första säkerställer certifieringen att verkstaden och dess anställda har rätt kompetens och kunskap för att hantera säkerhetsrelaterad information på ett professionellt och säkert sätt. Detta bidrar till att minimera risken för felaktiga reparationer, dataintrång och missbruk av kunduppgifter.

För det andra skapar certifieringen förtroende och trygghet för kunderna. När kunder ser att en verkstad är certifierad för SERMI vet de att deras fordonsinformation kommer att behandlas säkert och att reparationerna kommer att utföras med hög kvalitet och integritet.

- Vi är mycket stolta och glada över att vara ett av de första företagen i Europa som blivit ackrediterade för SERMI. Genom att bilverkstäder och dess personal blir certifierade enligt SERMI säkerställs att känslig fordons- och kundinformation hanteras på ett professionellt och säkert sätt. Vi står redo att hjälpa svenska bilverkstäder med att bli certifierade säger Hans Lindahl, VD Kiwa Certification AB.

Läs mer här:

Sermi auktorisering för verkstäder