22 oktober 2021

Kiwa får nya bolagsnamn

 

Nu justerar Kiwa sina bolagsnamn. 

Kiwa Inspecta AB blir Kiwa Sweden AB, Kiwa Sverige AB blir Kiwa Certification AB, Kiwa Inspecta Technology AB blir Kiwa Technical Consulting AB och Kiwa Inspecta Nuclear AB blir Kiwa Nuclear AB. 

Kiwabolagen behåller alla sina organisationsnummer. Här är de nya namnen: 

Nuvarande namn   

Nytt namn   

Org nr 

Kiwa Inspecta AB   

Kiwa Sweden AB   

556190-5935 

Kiwa Sverige AB   

Kiwa Certification AB   

556565-3358 

Kiwa Inspecta Technology AB   

Kiwa Technical Consulting AB   

556688-5215 

Kiwa Inspecta Nuclear AB   

Kiwa Nuclear AB   

556135-0892 

Inspecta Holding AB   

Kiwa Holding AB   

559012-1975 

Inspecta Holding II AB   

Kiwa Holding II AB   

556829-4366 

Kiwa Nordic Holding AB   

N/A, behåller befintligt namn   

556785-0994 

 

Namnbytet träder i kraft omgående.