18 oktober 2021

Kiwa går samman med Valiguard

Förvärvet är en del av Kiwas tillväxtstrategi för att stärka positionen på den svenska marknaden. 

 Kiwa och Valiguard är två ledande organisationer som länge erbjudit certifiering inom livsmedelssäkerhet, ekologisk livsmedelshantering och produktion, ledningssystem och andra certifieringar på den svenska marknaden. Bolagen kommer tillsammans att öka sin kompetens och bli ett komplett certifieringsföretag.
– Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Hans Lindahl, VD för Kiwas certifieringsbolag. Det innebär att vi förstärker vår kompetens. Valiguard är oerhört kompetenta inom internationella livsmedelssäkerhetsstandarder och vi på Kiwa har bred kompetens inom nationella standarder inom samma kategori utöver vår ekologiska certifiering och certifiering av ledningssystem.  

Kiwas kunderbjudande förstärks bland annat med flera internationella standarder såsom BRC, FSSC 22 000 samt IFS. 

Avtalet omfattar hela Valiguards verksamhet. Bolaget kommer att fortsätta agera som en legal enhet där Valiguards VD Josefine Liew kommer att rapportera till Hans Lindahl och ingå i Kiwas ledningsgrupp för Certifiering. 
– Sammanslagningen är bra för båda Valiguards och Kiwas kunder och för hela marknaden i stort. Tillsammans kan vi erbjuda en spetskompetens längs hela kedjan: från jord till bord, säger Josefine Liew, VD, Valiguard AB. 

Tillsammans kommer teamen från Kiwa och Valiguard att kunna erbjuda fler standarder än var och en för sig och blir ett bra komplement till varandra. 

För mer information kontakta: 

Hans Lindahl, VD, Kiwa, Tel +46 733 89 43 44
Josefine Liew, VD Valiguard, Tel +46 70 2 32 69 06 

Presskontakt:
Stina Möllstam, kommunikatör Kiwa, Tel. +46 104 79 31 23  

Om Kiwa:
Kiwa skapar säkerhet för industri och samhälle. Vi är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 800 medarbetare som arbetar på något av våra 25 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.  

Kiwa i Sverige är en del av den globala Kiwa-koncernen som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över. 

Om Valiguard:
Valiguard AB har sedan starten för 20 år sedan erbjudit revisioner och certifieringar av livsmedelsföretag i samarbeten med multinationella certifieringsorgan. Företagets livsmedelssäkerhetsrevisorer har mångårig erfarenhet från kvalitetsledning/revisioner av livsmedelsindustrin, med fokus på förädlings- och distributionsleden. Samtliga revisorer är kvalificerade för internationellt erkända livsmedelssäkerhetsstandarder, och har hela Skandinavien som arbetsfält.  Genom hög kompetens såväl tekniskt som kommunikativt bidrar Valiguard till att kunden kontinuerligt höjer sin förmåga att producera säkra livsmedel av hög kvalitet, med bibehållen eller ökad konkurrenskraft.