10 mars 2022

Kiwa hjälper dig med dina leverantörsgranskningar

Allt fler företag ställer krav på spårbarhet. Kiwa kan hjälpa företag som vill ha koll på sina leverantörer och deras underleverantörer genom tjänsten leverantörsgranskningar. 
– Vi erbjuder både standardiserade och helt skräddarsydda granskningar, allt efter dina behov, säger Kiwas revisor Jenny Leidzén Andersson.  

En leverantörsgranskning är en revision som görs på en eller flera av ett företags leverantörer för att säkerställa att de lever upp till krav gällande spårbarhet, miljö, säkerhet och kvalitet. Det är ett sätt för dig att säkra din leverantörskedja genom att förbättra transparens, utveckla motståndskraftiga kedjor baserade på riskbedömningar och validera data genom fältrevisioner på leverantörens anläggning.   

Kiwa har gedigen erfarenhet av denna typ av granskningar och har en robust process för att kunna granska dina leverantörer.  
– Om du och ditt företag har behov utanför våra standardiserade granskningsprocesser kan vi skräddarsy en lösning åt dig. Det kan till exempel vara så att du vill granska leverantörerna enligt ditt företags uppförandekod, säger Jenny Leidzén Andersson.  

Genom en leverantörsgranskning säkrar du tillgänglighet och rätt kvalitet på inköpta material och tjänster. En leverantörsgranskning bidrar också till att du bibehåller kundens förtroende för varumärket.  

För med information, läs mer om tjänsten eller kontakta Jenny Leidzén Andersson, jenny.leidzen.andersson@kiwa.com, tfn +46 703 04 04 47.